Denne hjemmeside henvender sig til den brede offentlighed i Danmark

Juridiske oplysninger

Denne side (og de dokumenter, den henviser til) beskriver vilkårene for din brug af webstedet, hvad enten som gæst eller registreret bruger (”brugsvilkår”). Læs disse brugsvilkår nøje, inden du begynder at bruge webstedet. Ved at bruge vores websted angiver du, at du accepterer disse brugsvilkår, og at du indvilliger i at overholde dem. Hvis du ikke indvilliger i disse brugsvilkår, skal du afholde dig fra at bruge vores websted.

Information om os

Dette websted drives af AstraZeneca PLC (”vi”, ”vores” og ”os”). Vi er et aktieselskab registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 02723534 og har vores registrerede adresse på 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Vores primære forretningsadresser er angivet her. Vores momsregistreringsnummer er GB 582 3236 42.

Adgang til dette websted

Adgang til vores websted er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre den tjeneste, som vi leverer på vores websted uden varsel (se nedenfor). Vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis vores websted, af en hvilken som helst årsag, ikke er tilgængeligt til en hvilken som helst tid eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til nogle dele af vores websted eller hele vores websted til brugere, der har registreret sig hos os.

Hvis du vælger, eller forsynes med, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke dele dem med nogen anden person. Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, til enhver tid, hvis du efter vores mening har overtrådt en bestemmelse i disse brugsvilkår. Du accepterer omgående at underrette os, når du bliver opmærksom på en uautoriseret videregivelse eller brug af din brugeridentifikationskode og/eller adgangskode.

Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at du kan få adgang til vores websted. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til vores websted via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsvilkår, og at de overholder dem.

Forbudt brug

Du må kun bruge vores websted til lovlige formål. Du må ikke bruge vores websted:

 • på nogen måde, der overtræder en gældende lokal, national eller international lov eller forordning
 • på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller har et ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning
 • til at sende eller foranledige afsendelse af, et uopfordret eller uautoriseret annoncerings- eller salgsfremmende materiale eller nogen anden form for lignende opfordring til køb (spam)
 • til at gøre uautoriserede forsøg på at få adgang til ethvert af vores systemer eller tredjepartsnetværk

Interaktive tjenester

Vi kan fra tid til anden tilbyde interaktive tjenester på vores websted, herunder, uden begrænsning, chatrum eller opslagstavler. Hvis vi leverer en interaktiv tjeneste, tilvejebringer vi tydelige oplysninger for dig om den type tjeneste, der tilbydes, hvorvidt den modereres og hvilken form for moderering, der anvendes (hvorvidt den er manuel eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere eventuelle risici for brugere (og især for børn) fra tredjeparter, når de bruger en interaktiv tjeneste, der leveres på vores websted, og vi vil i hvert tilfælde afgøre, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anvende moderering af den relevante tjeneste (herunder hvilken moderering, der skal anvendes) i lyset af de pågældende risici. Vi er dog ikke forpligtede til at føre tilsyn med, overvåge eller moderere en interaktiv tjeneste, som vi leverer på vores websted, og vi udelukker udtrykkeligt vores erstatningsansvar for tab eller skade som følge af brugen af en interaktiv tjeneste af en bruger i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten modereres eller ej.

Brugen af enhver af vores interaktive tjenester af en mindreårig er med forbehold for samtykke fra deres forælder eller værge. Vi informerer forældre, der giver deres børn lov til at bruge en interaktiv tjeneste, om at det er vigtigt, at de taler med deres børn om deres sikkerhed online, da moderering ikke er fejlfri. Mindreårige, der bruger en interaktiv tjeneste, bør gøres opmærksomme på de potentielle risici for dem.

Hvis vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi som regel forsyne dig med en måde, hvorpå du kan kontakte moderatoren, hvis en bekymring eller et problem opstår.

Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, som du bidrager til vores websted (bidrag) og til alle interaktive tjenester forbundet med det. Du skal overholde de følgende standarders bogstav og ånd. Standarderne gælder for hver del af et bidrag samt for dets helhed.

Bidrag skal være nøjagtige (hvis de angiver fakta) og ærlige (hvis de angiver meninger). Bidrag skal overholde gældende lovgivning i Storbritannien og i alle lande, hvorfra de offentliggøres.

Bidrag må ikke:

 • indeholde materiale, der er ærekrænkende for nogen person
 • indeholde materiale, der er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende
 • promovere seksuelt eksplicit materiale
 • promovere vold
 • promovere diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder
 • krænke en anden persons ophavsret, databaseret eller varemærke
 • sandsynligvis bedrage en anden person
 • foretages i strid med en juridisk forpligtelse over for en tredjepart, såsom en kontraktmæssig forpligtelse eller en fortrolighedsforpligtelse
 • promovere en ulovlig aktivitet,
 • være truende, misbruge eller invadere andres privatliv, eller forårsage ulempe, ulejlighed eller unødig angst
 • sandsynligvis chikanere, oprøre, gøre forlegen, forskrække eller genere en anden person
 • bruges til at udgive dig for at være en anden person, eller til at give vildledende oplysninger om din identitet eller tilhørsforhold til en anden person
 • give indtryk af, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet
 • tilråde, fremme eller bistå i en ulovlig handling såsom (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug

Suspendering og opsigelse

Vi bestemmer, efter vores skøn, hvorvidt der er sket et brud på disse brugsvilkår gennem din brug af vores websted. Når et brud på disse brugsvilkår har fundet sted, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende, herunder men ikke begrænset til, at træffe alle eller en af følgende foranstaltninger:

 • øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores websted
 • øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af et indlæg eller materiale, der er blevet uploadet af dig til vores websted
 • udstedelse af en advarsel til dig
 • retssag mod dig for godtgørelse af alle omkostninger på et erstatningsgrundlag (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af bruddet
 • yderligere retsforfølgelse af dig
 • videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener, er nødvendige.

Vi udelukker erstatningsansvar for foranstaltninger, der træffes som følge af brud på disse brugsvilkår.

Medlemskabsforpligtelser

Hvis du har tilmeldt dig dette websted som medlem, forpligter du dig til omgående at underrette os om et krav eller en retssag mod dig for enhver brug af dette websted og, efter anmodning herom fra os, til omgående at ophøre med den handling, der klages over. Du accepterer omgående at underrette os om eventuelle ændringer, der påvirker dine registreringsoplysninger. Du er forpligtet til at sikre, at dine registreringsoplysninger er opdaterede.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af dette websted ved at give os rimelig varsel via e-mail til infomaster@astrazeneca.com. Du skal i alle meddelelser tydeligt angive: dit navn, brugernavn (hvis relevant) og registreringsoplysninger (hvis relevant), samt navnet på dette websted.

Licens til RSS-feeds

Forudsat, at du til enhver tid overholder disse brugsvilkår, tildeler vi dig en tilbagekaldelig (til enhver tid), ikke-eksklusiv, personlig, ikke-kommerciel, verdensomspændende, ikke-overførbar, royaltyfri licens til at bruge og vise på dit websted og/eller på anden vis indarbejde i en RSS-feed, der genereres af dig, indhold der leveres af os (herunder men ikke begrænset til overskrifter, aktive links, kildeidentifikatorer, sociale bogmærkelinks og andre oplysninger, indhold eller materialer, som du vælger at modtage fra din brug af AstraZeneca RSS-feeden) som følge af, at du abonnerer på en AstraZeneca RSS-feed (”AstraZeneca-indhold”).

Denne licens til RSS-feeds må ikke overføres, nyordnes, tildeles og/eller underlicenseres til nogen tredjepart. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i denne licens til RSS-feeds, forbeholdes fuldt ud af os, vores associerede selskaber (som defineret i vores brugsvilkår) og vores licensgivere (alt efter omstændighederne).
Intet i denne licens til RSS-feeds tildeler dig en rettighed eller licens til at bruge nogen af vores varemærker på dit websted eller andetsteds.

Brug af AstraZeneca RSS-feed

Hvis du har til hensigt at bruge en AstraZeneca RSS-feed på dit websted og/eller som en del af en anden RSS-feed, skal du sikre dig, at der vises et tydeligt og funktionelt link til den webside, der indeholder den pågældende AstraZeneca RSS-feed, og at besøgende på dit websted eller abonnenter på en relevant RSS-feed, der indarbejder AstraZeneca RSS-feeden, gøres opmærksom på, at AstraZeneca RSS-feeden er underlagt denne licens til RSS-feeds. Du bør i alle tilfælde sikre, at den korrekte tilskrivning tildeles indholdet, der er indeholdt i AstraZeneca RSS-feeden ved tydeligt at angive, at ”Dette indhold er fra AstraZeneca PLCs websted på www.astrazeneca.com” og sikre, at alle meddelelser om ophavsret bevares i deres oprindelige form.

Ved at bruge AstraZeneca RSS-feed(s) og/eller AstraZeneca-indhold, garanterer, erklærer og lover du, at ethvert websted, hvor du viser (eller får vist) en AstraZeneca RSS-feed eller enhver feed, som du genererer (eller får genereret), der indarbejder en AstraZeneca RSS-feed (eller en del heraf), ikke skader vores navn, image og/eller omdømme, og især ikke indeholder eller vil indeholde noget materiale, der krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder eller som en rimelig person ville opfatte som en overtrædelse af vores indholdsstandarder (se ovenfor).

Du må hverken direkte eller indirekte foreslå, at vi er enige i eller godkender noget, der vises på et websted og/eller er en del af en RSS-feed, der indarbejder en AstraZeneca RSS-feed, herunder (uden begrænsning) ethvert af dit indhold, tredjepartsindhold, et produkt eller en juridisk person/enhed eller enkeltperson. Du må ikke opkræve (hverken direkte eller indirekte) en bruger af dit websted eller abonnent på en feed, som du er ansvarlig for, for adgang til hele eller en del af en AstraZeneca RSS-feed og/eller noget AstraZeneca-indhold. Du har ikke tilladelse til at videresælge og/eller på anden måde markedsføre hele eller en del af nogen AstraZeneca RSS-feed og/eller noget AstraZeneca-indhold.

Podcast-licens

Forudsat, at du til enhver tid overholder disse brugsvilkår, tildeler vi dig en tilbagekaldelig (til enhver tid), ikke-eksklusiv, personlig, ikke-kommerciel, verdensomspændende, ikke-overførbar, royaltyfri licens til at downloade og bruge AstraZeneca Podcasts fra dette websted. Denne Podcast-licens må ikke overføres, nyordnes, overdrages og/eller underlicenseres til en tredjepart. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i denne Podcast-licens, forbeholdes fuldt ud os, vores associerede selskaber (som defineret i vores brugsvilkår og licensgivere (alt efter omstændighederne). Intet i denne Podcast-licens tildeler dig en rettighed eller licens til at bruge nogen af vores varemærker.

Brug af AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast er til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke kopiere, gengive, genudgive, skrive, udsende, sende, stille til rådighed, sælge eller på anden måde genbruge eller markedsføre AstraZeneca Podcast på nogen måde. Du må ikke redigere, ændre, tilpasse eller tilføje til AstraZeneca Podcast på nogen måde, eller kombinere AstraZeneca Podcast med noget andet materiale. Du må ikke downloade eller bruge denne fil med henblik på at markedsføre, annoncere for, godkende eller antyde en forbindelse mellem dig (eller en tredjepart) og os, vores agenter eller medarbejdere eller nogen bidragsydere til AstraZeneca Podcast. Du må ikke bruge AstraZeneca Podcast på nogen måde, som kan skade vores eller et associeret selskabs navn eller på anden måde forårsage tab eller skade for os eller et associeret selskab.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde og fritage os og vores associerede selskaber fuldt ud mod og for alle tab, omkostninger (herunder juridiske og faglige gebyrer), skadeserstatninger, betalte forligsbeløb og andre forpligtelser overhovedet, som følge af eller i forbindelse med dit brud på licensen til RSS-feeds og/eller Podcast-licensen.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom vi har udvist rimelig omhu i forbindelse med udarbejdelsen af dette websted, er vi ikke ansvarlige for handlinger udført af en anden person eller organisation, uanset hvor de er beliggende, som følge af, direkte eller på anden vis, oplysninger indeholdt på, eller som der tilgås gennem, dette websted, uanset om sådanne oplysninger tilvejebringes af os eller af en tredjepart. Intet på dette websted skal fortolkes som rådgivning eller anbefalinger, og dette websted bør ikke anvendes som grundlag for en beslutning eller handling. Som følge af løbende fremskridt og udvikling inden for lægevidenskaben er det muligt, at oplysningerne på dette websted ikke altid er fuldstændig ajourførte, og de leveres derfor ”SOM BESET,” og ”SOM TILGÆNGELIGE.”

VI FREMSÆTTER INGEN GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER LØFTER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, FOR SÅ VIDT ANGÅR NOGET INDHOLD PÅ WEBSTEDET (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, RETTIDIGHEDEN, AKTUALITETEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL AF ET SÅDANT INDHOLD, ELLER AT DE RESULTATER, SOM MÅTTE OPNÅS FRA ANVENDELSEN AF WEBSTEDET, VIL VÆRE FEJLFRIE ELLER PÅLIDELIGE).

Du indvilliger i, at brugen af oplysninger indhentet eller downloadet fra eller gennem dette websted er efter eget valg og på eget ansvar. Visse retskredse tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, i hvilket tilfælde ovenstående ikke vil være gældende i sådanne retskredse. Eventuelle medicinske oplysninger på dette websted er ikke beregnet som en erstatning for informeret medicinsk rådgivning, og vi kan ikke besvare uopfordrede e-mailmeddelelser relateret til personlige helbredsproblemer. Oplysninger om produkter, der nævnes på dette websted kan variere efter land. Patienter og sundhedspersonale skal rådføre sig med lokale lægeressourcer og tilsynsmyndigheder for oplysninger, som er gældende for deres land. DU SKAL RÅDFØRE DIG MED EN PASSENDE KVALIFICERET SUNDHEDSFAGPERSON OM ET SPECIFIKT PROBLEM ELLER ANLIGGENDE, SOM DÆKKES AF EVENTUELLE OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET, INDEN DU HANDLER.

Der er intet på webstedet, der skal betragtes som en invitation til at investere i eller på anden vis handle med aktier, ADR’er (depotbeviser) eller andre AstraZeneca PLC-værdipapirer. Faktiske resultater og begivenheder kan afvige væsentligt fra en prognose, mening eller forventning, som er udtrykt på dette websted, og den tidligere pris på eventuelle værdipapirer bør ikke fungere som vejledning mht. deres fremtidige præstation.

Vores erstatningsansvar

I det omfang tilladt ved lov, udelukker vi, andre medlemmer af vores koncern (som defineret nedenfor) samt tredjeparter tilknyttet os, hermed udtrykkeligt:

 • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som på anden vis måtte være underforståede ved lov, sædvaneret eller billighedsret.
 • Erstatningsansvar for et direkte, indirekte eller følgeskade eller -tab, som eventuel bruger pådrager sig i forbindelse med vores websted eller i forbindelse med brugen, den manglende evne til at bruge, eller resultaterne af brugen af vores websted, eventuelle websteder der er linket til det og materialer, der offentliggøres derpå, herunder uden begrænsning, eventuelt erstatningsansvar for (i) tab af indkomst eller omsætning, (ii) tab af forretning, (iii) tab af fortjeneste eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af data, (iv) tab af goodwill, (vii) spildt forvaltningstid eller kontortid, og (viii) for et andet tab eller anden skade af enhver art, uanset hvordan de opstår, og uanset om de forårsages af skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden vis, selv om de kunne forudses.

Dette påvirker ikke vores erstatningsansvar for dødsfald eller personskade, som følge af vores uagtsomhed, eller vores erstatningsansvar for svigagtige vildledende oplysninger eller vildledende oplysninger om et fundamentalt anliggende, eller et andet erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses vedgældende lov.

Vi garanterer ikke, at funktioner på dette websted vil virke uforstyrrede eller fejlfrit, at mangler vil blive afhjulpet, eller at dette websted eller den server, som gør det tilgængeligt, vil være fri for virusser og funktionsfejl.

Immaterielle rettigheder

De immaterielle rettigheder til dette websted og til materialet, der udgives på det, herunder uden begrænsning, alle dokumenter, filer, tekst, billeder, RSS-feeds, lydfiler, Podcasts, videofiler, flash-vejledninger, grafik, enheder og kode indeholdt deri samt dette websteds generelle ”fysiske rammer og funktionsprincipper”, ejes af AstraZeneca PLC, dets associerede selskaber (som defineret nedenfor) eller vores eksterne partnere. Disse værker er beskyttet af love om ophavsret og traktater verden over. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du har tilladelse til at lave en enkelt kopi og udskrive uddrag eller dokumenter fra dette websted (med undtagelse af et indhold ejet af tredjepart, som er blevet identificeret således) til din egen ikke-kommercielle brug, forudsat at en sådan kopi eller udskrift bevarer alle meddelelser om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret samt en ansvarsfraskrivelse indeholdt deri. Ingen AstraZeneca-navne, -logoer eller -varemærker må anvendes eller gengives uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vores status (og status for alle identificerede bidragsydere) som ophavsmænd til materiale på vores websted skal altid anerkendes.

Ud over som specifikt angivet ovenfor, er gengivelse af hele eller dele af indholdet på dette websted i enhver form, herunder indramning, eller at skabe afledte værker baseret på dette websted og/eller dets indhold, indarbejdelse i andre websteder, elektroniske genfindingssystemer eller publikationer, ikke tilladt. Du må ikke bruge diagrammer, illustrationer, fotografier, video- eller lydsegmenter eller grafiske elementer separat fra eventuel ledsagende tekst. Links til dette websted må ikke medtages på noget andet websted uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold ejet af tredjepart, som er tilgængeligt på dette websted, og du skal indhente tilladelse fra tredjepartsejeren forud for brug eller download af et sådant indhold. Indhold, som er ophavsretligt beskyttet, må ikke ændres. Ej heller må en tilskrivning af forfatterskab eller meddelelse om ophavsret, der vises på et sådant indhold, ændres uden først at indhente de relevante samtykker.

Med undtagelse af den begrænsede tilladelse angivet ovenfor, skal intet på dette websted fortolkes som en tildeling af nogen anden rettighed eller licens.
Alle produktnavne, der henvises til på dette websted, er varemærker tilhørende AstraZeneca PLC eller dets associerede selskaber, med undtagelse af de mærker, hvor det er angivet, at de ejes af andre virksomheder og alle rettigheder forbeholdes.

Ret til at bruge oplysninger tilvejebragt af bruger

I tilfælde af, at du indsender materiale til medtagelse på webstedet (herunder uden begrænsning, personlige oplysninger, knowhow, kommentarer, idéer, spørgsmål, teknikker, resuméer eller lignende), indvilliger du i, (i) at et sådant materiale ikke vil blive betragtet som fortroligt, (ii) at et sådant materiale ikke vil blive betragtet som ejendomsretsligt beskyttet, og (iii) at tildele os en uigenkaldelig, verdensomspændende, evig, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, videregive, kopiere, ændre, tilpasse, fremvise offentligt og oversætte hele eller dele af et sådant materiale til ethvert formål uden begrænsning. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn og uden varsel, at fjerne eller slette et materiale, som du indsender til medtagelse på dette websted. Vi har også retten til at oplyse din identitet til en tredjepart, som påstår, at et materiale offentliggjort eller uploadet af dig til vores websted udgør en krænkelse af dennes immaterielle rettigheder eller dennes ret til privatlivets fred. Vi behandler alle oplysninger om dig i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.

Virusser, hacking og andre overtrædelser

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted, serveren, hvorpå vores websted lagres eller nogen anden server, computer eller database, som er forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

Ved brud på denne bestemmelse vil du begå en kriminel handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi indberetter ethvert sådant brud til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi samarbejder med sådanne myndigheder ved at oplyse din identitet til dem. I tilfælde af et sådant brud, vil din ret til at bruge vores websted omgående ophøre.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for et tab eller skadeserstatning forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virusser eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretsligt beskyttet materiale på grund af din brug af vores websted eller på grund af din download af materiale offentliggjort derpå, eller på et websted linket til det. I overensstemmelse med god computerpraksis tilrådes du at kontrollere alt materiale og/eller indhold, som du får adgang til og/eller downloader fra dette websted, for virus vha. kommercielt tilgængelig antivirus-software.

Links til dette websted

Du må ikke linke til vores startside uden først at indhente vores forudgående skriftlige samtykke. Efter et sådant samtykke skal ethvert sådant link præsenteres på en måde, der er rimelig og lovlig og som ikke skader vores omdømme eller udnytter det. Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det foreslår nogen form for tilknytning, godkendelse eller tilslutning fra vores side, hvor ingen findes. Du må ikke oprette et link fra et websted, der ikke ejes af dig.

Vores websted må ikke indrammes på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af vores websted andet end startsiden efter skriftlig samtykke fra os, som angivet ovenfor. Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække tilladelse til at linke uden varsel. Det websted, hvorfra du linker, skal i alle henseender overholde denne juridiske meddelelse.

Tredjepartswebsteder og -indhold

Dette websted kan indeholde indhold ejet af tredjeparter (f.eks. artikler, billedbiblioteker, datafeeds eller resuméer), og kan desuden indeholde hypertekstlinks til websteder ejet af tredjeparter. Vi stiller et sådant tredjepartsindhold og sådanne tredjepartslinks til rådighed som en tjeneste til vores brugere. Links stilles kun til rådighed til din orientering. Vi har ingen kontrol over websteder eller indhold ejet af tredjeparter, der henvises til, tilgås via eller er tilgængeligt på dette websted, og derfor hverken tilslutter vi os, sponsorerer, anbefaler eller på anden vis accepterer ansvar for sådanne tredjepartswebsteder eller -indhold eller for tilgængeligheden af sådanne websteder. I særdeleshed påtager vi os intet erstatningsansvar, som opstår på baggrund af en påstand om, at et indhold ejet af en tredjepart (uanset om offentliggjort på dette eller et andet websted) krænker en anden persons immaterielle rettigheder, eller et erstatningsansvar, der opstår som følge af oplysninger eller meninger, der er indeholdt på et sådant tredjepartswebsted eller i et sådant tredjepartsindhold.

Ændringer til dette websted

Vi forbeholder os ret til at ændre enhver del af dette websted eller denne juridiske meddelelse til enhver tid og uden varsel. Alle ændringer til denne juridiske meddelelse træder i kraft fra næste gang, du tilgår dette websted. Du forventes at kontrollere denne juridiske meddelelse fra tid til anden for at orientere dig om alle ændringer, som vi har foretaget, da de er bindende for dig. Uanset ovenstående er vi ikke forpligtede til at holde webstedet ajourført. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgang til dette websted, eller lukke det ned på ubestemt tid.

IFPMA-kodeks for markedsføringspraksis inden for medicinalvareindustrien

Alt salgsfremmende indhold på dette websted er blevet udarbejdet under henvisning til IFPMA-kodeksen for markedsføringspraksis inden for medicinalvareindustrien. Ved brug af dette websted indvilliger du i, at enhver betænkelighed, som du måtte have angående indholdet, først vil blive drøftet med os. Derefter kan du, hvis du ikke er tilfreds med vores svar, indsende en klage til IFPMA, Geneve, Schweiz. Alle klager vedrørende salgsfremmende indhold, som er specifikt for ét land, kan også indsendes til den internationale lægemiddelforening i det pågældende land.

Retskreds og gældende lov

Engelske domstole har enekompetence over alle krav, der opstår på baggrund af eller er relateret til et besøg på vores websted, skønt vi bevarer retten til at anlægge sag mod dig for brud på disse betingelser i dit bopælsland eller et andet relevant land. Disse brugsvilkår er underlagt engelsk lovgivning.
Sådan kan du kontakte os

Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til infomaster@astrazeneca.com hos AstraZeneca.

Henvisninger til ”AstraZeneca” og ”koncern” er henvisninger til AstraZeneca PLC og dets associerede selskaber. I disse brugsvilkår betyder ”associerede selskaber” ethvert selskab eller anden forretningsenhed, som kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol af AstraZeneca PLC fra tid til anden, og ”kontrol” skal i forbindelse med denne definition betyde direkte eller indirekte ejerskab af (i) halvtreds procent (50 %) eller mere af de stemmeberettigede værdipapirer eller stemmeberettigede interesser i et sådant selskab eller anden enhed, eller (ii) halvtreds procent (50 %) eller mere af interesserne i fortjenesten eller indtægterne i tilfælde af en forretningsenhed andet end et selskab, eller (iii) i tilfælde af et interessentskab, en anden sammenlignelig interesse i komplementaren.